Edgardo Aragón, Julieta Aranda, Chen Ching-Yuan, Carlos Motta, Liliana Porter and Charwei Tsai at the Armory